Eindrapport bevraging digitale tools bedrijven.

Voor het vak data verwerving en verwerking hebben we een werkveld bevraging mogen doen. In deze werkveldbevraging probeerden we erachter te komen welke digitale tools men zo al gebruikt in de praktijk. De resultaten van deze bevragen hebben we dan in een database geplaatst om vervolgens te visualiseren. Ook hebben we de gegevens verzameld van de ondervraagde personen/bedrijven om dit dan met de rest van de klas te delen. Deze gegevens hebben we vervolgens gebundeld in een MySQL database. Die tabellen hebben we dan met elkaar gekoppeld om vervolgens deze gegevens te analyseren. 

Enterprise architecture

Dit onderzoek was rond het thema enterprise architecture. Enterprise architecture is op zijn beurt een vakgebied die zich richt op het begeleiden van een organisatie in de groei richting de gewenste doelen. 

Wikipedia-bijdragers. (2020, November 25). Enterprisearchitectuur. Wikipedia. https://nl.wikipedia.org/wiki/Enterprisearchitectuur

Stappenplan van het proces

Dit is een visual van het proces die wij als studenten hebben doorlopen om de gegevens te verzamelen en te analyseren. Zoals je ziet zijn we begonnen met een opdracht die gepost werd op het studenten platform Leho. Daarna hebben we klassikaal beslist wat we zouden verzamelen. In dit geval gaat het over de digitale tools die binnen een bedrijf gebruikt worden. Om deze gegevens te verzamelen hebben we elk een enquête aangemaakt op Microsoft Forms. Deze enquête hebben we doorgestuurd naar de bedrijven binnen ons netwerk.  

Nadat de bevraagden de enquête hadden ingevuld, hebben we de gegevens van de bedrijven alsook de deelnemers verzameld in een gezamenlijke database. De gegevens hebben we toegevoegd aan apparte tabellen (een tabel voor de deelnemers en 1 voor de bedrijven) om deze vervolgens aan elkaar te koppelen. Vervolgens hebben we de gegevens vanuit de database geanalyseerd in Knime en hieronder staat het resultaat. 

Analyse van de eigen gegevens

Het geslacht van de bevraagden

Van alle mensen die mijn enquête hebben ingevuld is het duidelijk dat het grootste aandeel mannen waren (71,34%). De overige 28,57% waren vrouwelijke deelnemers. 

De afdeling waarop de bevraagden werken

Als we kijken naar de afdelingen waar de bevraagden werken dan zien we dat 42,86% van de deelnemers in de afdeling engineering werkt. De overige 57,14% is gelijk verdeelt over de volgende 2 afdelingen: technische dienst en facilities. 

Magic quadrant gebruikte data analyse tools

Om over te gaan naar de software analyse heb ik eerst opzoekwerk gedaan over welke data analyse tools nu de beste zijn. Hieruit blijkt dat Microsoft Power BI de absolute marktleider is op het vlak van data analyse tools. 

Ulagaratchagan, A. (2018). Gartner recognizes Microsoft as a leader in Analytics and BI platforms for 11 consecutive years | Microsoft Power BI-blog | Microsoft Power BI. https://powerbi.microsoft.com/. https://powerbi.microsoft.com/nl-nl/blog/gartner-recognizes-microsoft-as-a-leader-in-analytics-and-bi-platforms-for-11-consecutive-years/

Vaakst gebruikte data analyse tools

Als we vervolgens kijken naar welke data analyse tools het meest gebruikt worden onder de bevraagden. Dan zien we dat Power BI ook het populairst is. Hieruit kunnen we besluiten dat de bevraagden gebruik maken van goeie data analyse tools.

Gebruik Power BI

Als we kijken naar hoe vaak ze deze tools dan gebruiken dan zien we dat het merendeel van de bevraagden geen gebruikt maakt van Power BI. 28,57% maakt maandelijks gebruik van Power BI en 14,29 % maakt jaarlijks of wekelijks gebruik van de tool.

Analyse van de groepsgegevens

Locaties bevraagde organisaties

Als we kijken naar de locaties waar de bevraagde bedrijven zich bevinden dan zien we dat ieder bevraagt bedrijf zich in een andere stad bevind.

Bedrijven waar bevraagden werken

Hier is een grafiek met daarin de bedrijven waar de bevraagde personen werken. Hieruit blijkt dat meer dan 50% van de bevraagden werkt in Meat and More. (1 iemand gebruikte een hoofdletter bij de And) Voor de rest waren de deelnemers gelijk verdeelt over de andere bedrijven. 

Reflectie

Ik vond dit een zeer interessante opdracht omdat ik zelf enorm gebeten ben door data analyses en bedrijfsintelligentie. Het opzetten van een database en het verbinden van de tabellen binnen die database door middel van Sleutels en indexen was ook zeer interessant. Dit zijn allemaal zaken die mij verder zullen helpen richting mijn doel.