HTML essentials training

Mijn hele leven lang ben ik al gefascineerd geweest door de kunst van het coderen. Vandaar heb ik dan ook besloten om eens de tijd te nemen voor een cursus. Aangezien ik de laatste tijd meer en meer bezig ben met websites etc. heb ik dan ook gekozen om eens een basiscursus html te volgen. 

Wat is html?

Vooraleer ik uitbreid naar de technische kant van de cursus wil ik even de tijd nemen om dieper in te gaan op wat html nu net is. Html is een code taal die wordt gebruikt om het uiterlijk van een webpagina op te maken. Het is de afkorting Hyper Text Markup Language. Het beschrijft de structuur van een webpagina. Het verteld dus als aan de browser hoe een webpagina moet vertoont worden. (zie foto)

In html verteld men dus wat er precies moet verschijnen wanneer men een bepaalde link opzoek op het internet. Om dit te leren heb ik gebruik gemaakt van een notitieprogramma genaamd Notepad++. Het eerste wat ik in de cursus geleerd heb is dat je een simpele notitie kunt opslaan als html en deze vervolgens kunt openen in je browser om een resultaat te zien. Ik ben begonnen met een simpel voorgekauwd stukje code om zo het resultaat al even te testen. Onder deze tekst zie je 2 afbeeldingen. De eerste is het resultaat dat ik probeerde te creëren met mijn stukje code. De 2de is de code die ik daarvoor gebruikt heb.

Uiteraard zal ik ook even de tijd nemen om uit te leggen wat elk van deze stukjes code precies betekend. 

<!DOCTYPE html>  Met dit stukje code vertellen we dat dit document een HTML5 document is. 

<html> Dit is een hoofdelement van een html pagina. 

<head> Gebruiken we als meta element van een pagina. Zonder dit element weten zoekmachines als google dat dit de hoofding van de pagina is. 

<title> Dit geeft aan aan de browser dat we spreken van de titel van een webpagina. Deze wordt ook vertoont in de titel van de browser.

<body> Element dat aangeeft dat we in de body van het document zitten. Dit is een container voor alle visuele elementen zoals hoofdingen, foto’s enzovoort.

<h1> Het h1 element dient om een grootte hoofding aan te duiden. Dit zorgt er dan ook automatisch voor dat de tekst de juiste vorm aan neemt.

<p> Dient om aan te geven dat we in een paragraaf tekst zitten.

En uiteraard ben ik dan beginnen spelen met wat ik al wist … . De rest van de cursus zal ik een volgende keer moeten volgen.